Handicaphistorie

Alexandra Høreapparat London

Dronning Alexandra

I min egenskab af kurator for Eriksholm Samlingen opdagede jeg en notits i en gammel hovedbog for Oticon. I hovedbogen var der indført en post med et høreapparatsalg. Det var ikke noget helt almindeligt salg, kunden var nemlig ingen ringere end enkedronning Alexandra, London. Jeg blev nysgerrig og ønskede at finde ud af mere om Alexandras høretab. Igennem et par år lavede jeg research, og det endte med at blive til en artikel. Artiklen blev bragt i Historisk Selskab for Handicap og Samfunds Tidsskrift.

Teknisk udvikling

Hørenedsættelse og høreapparater

Igennem årerne har der været skrevet en del om høreapparaternes tekniske udvikling. Beskrivelserne har været fokuseret på de tekniske landvindinger set ud fra et teknisk perspektiv. I min mere end 30 årige karriere, har jeg selv oplevet, hvad den tekniske udvikling af høreapparaterne har betydet for folk med høretab. Ideen om at skrive en bog, hvor samspillet mellem hørenedsættelse og høreapparater kunne perspektiveres opstod. I 2008 var bogen færdig og udkom som et særnummer af Handicaphistorisk Tidsskrift, udgivet af Historisk Selskab for Handicap og Samfund med økonomisk støtte af Oticon Fonden.